Phòng, chống tiêu cực trong cấp, đổi Giấy phép lái xe

Thứ ba - 07/02/2023 22:24
Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa có văn bản số 875 về việc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và quản lý chặt ch