Tăng cường đảm bảo ATGT, an toàn lao động và vệ sinh môi trường xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông

Thứ tư - 08/02/2023 22:11
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng vừa ký ban hành Chỉ thị về viêc tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông, an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong thi công xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông.của Bộ Giao thông vận tải.

Chỉ thị nêu rõ: Trong thời gian qua, công tác đảm bảo an toàn lao động (ATLĐ), an toàn giao thông  (ATGT),  vệ  sinh  môi  trường  (VSMT)  tại  các  dự  án  đầu  tư  xây  dựng  kết  cấu hạ tầng  giao  thông  đã  được  các  Chủ  đầu  tư/Ban  QLDA,  các  nhà  thầu  thi  công,  tư vấn  giám  sát  quan  tâm,  triển  khai  thực  hiện  khá  đồng  bộ,  hiệu  quả;  nhận  thức  của các nhà  thầu  và  người  lao  động  về ATLĐ  từng  bước  được  nâng  cao;  điều  kiện làm việc của cán bộ, công nhân trên công trường từng bước được cải thiện. Nhiều công trình,  dự  án  đã được  thi  công  hoàn  thành  đưa  vào  khai  thác  sử  dụng  đảm  bảo  chất lượng,  mỹ  quan, đảm  bảo  ATLĐ,  ATGT  và  VSMT,  góp  phần  tích  cực  vào  sự  nghiệp phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh. Bên  cạnh  những kết  quả  đã  đạt  được,  tại một  số  gói  thầu/dự  án, công  tác  đảm bảo ATLĐ, ATGT, VSMT vẫn còn tồn tại, hạn chế, một số  công trình, dự án vẫn để xảy  ra  tai  nạn  lao  động.  

Nguyên  nhân  chủ  yếu  do  một  số  Chủ  đầu  tư/Ban  Quản  lý dự án, tư vấn giám sát, nhà thầu thi công còn chưa quan tâm đúng mức đến công tác ATLĐ,  ATGT,  VSMT;  nhận thức của  các  đơn  vị  về ATLĐ  chưa  đầy  đủ;  nhiều công trường  còn  thiếu  biện  pháp  cảnh  báo,  phòng  ngừa;  người  lao  động  còn  hạn  chế  về kiến thức, kỹ năng và thiếu chủ động trong phòng ngừa tai nạn lao động và tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT, ATLĐ và VSMT trong quá trình thi công xây dựng công trình. Để  tăng cường  công  tác  đảm  bảo  ATGT, ATLĐ  và VSMT  trong thi  công  xây dựng  kết  cấu  hạ  tầng  giao  thông,  đảm  bảo  an  toàn  tuyệt  đối  cho  người,  thiết  bị  thi công và nhân dân khu vực dự án, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật; Bộ trưởng Bộ GTVT yêu cầu:

1. Đối với Chủ đầu tư/Ban Quản lý dự án: 

Bố  trí  cán  bộ  có  chuyên  môn,  kinh  nghiệm  để  quản  lý  công  tác  đảm  bảo ATGT,  ATLĐ  và  VSMT  trong  thi  công  xây  dựng  đảm  bảo  tuân  thủ  các  quy  định của pháp luật.  Thực  hiện  nghiêm  việc  kiểm  tra,  chấp  thuận  biện  pháp  đảm  bảo  ATGT, ATLĐ,  VSMT  và  chỉ  cho  phép  nhà  thầu  triển  khai  thi  công  sau  khi  biện  pháp  thi công được chấp thuận. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc nhà thầu thực hiện các biện pháp đảm bảo  ATGT,  ATLĐ  và  VSMT  trong  thi  công  xây  dựng  công  trình  theo  đúng  biện pháp thi công đã được  chấp thuận và theo quy định; kịp thời điều chỉnh, bổ sung khi cần thiết và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Yêu  cầu  các  nhà  thầu  thi  công  tổ  chức  thực  hiện  kiểm  định  kỹ  thuật  an  toàn đối  với  máy,  thiết  bị,  vật  tư  có  yêu  cầu  nghiêm  ngặt  về  an  toàn  lao  động  sử  dụng trong thi công xây dựng công trình theo đúng quy định của pháp luật.  Tổ chức, quản lý công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động xây dựng theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. - Chịu  trách  nhiệm  toàn  diện  trước  pháp  luật  và  Bộ  trưởng  Bộ  GTVT  trong  việc quản lý đảm bảo ATGT, ATLĐ và VSMT trong thi công xây dựng công trình theo quy định.

 2. Đối với nhà thầu giám sát

Kiểm  tra  hồ  sơ  thiết  kế  tổ  chức  thi  công,  đảm  bảo  ATGT,  ATLĐ  và  VSMT khi thi công xây dựng của nhà thầu trước khi trình Chủ đầu tư chấp thuận. Tăng  cường  công  tác  kiểm tra hệ  thống  quản  lý,  kiểm  soát  của  nhà  thầu  thi công  về  công  tác  ATGT,  ATLĐ  và  VSMT,  chấn  chỉnh  kịp  thời  việc  triển  khai  tại hiện  trường  của  nhà  thầu  thi  công  về:  Bố  trí các  phương  tiện,  dụng  cụ,  thiết  bị  thi công,  phương  pháp  thi  công,… phù  hợp  với  biện  pháp  thi  công  được  chấp  thuận; biện pháp đảm bảo an toàn lao động (biện pháp phòng hộ, dụng cụ bảo hộ lao động, chế  độ,  thời  gian  làm  việc,…);  biện  pháp  đảm  bảo  an  toàn  giao  thông  (bố  trí  lực lượng  cảnh  giới,  hướng  dẫn,  các  biển  báo,  rào  chắn,  đèn  tín hiệu  cảnh  giới,…)  và các  biện  pháp  đảm  bảo  vệ  sinh  môi  trường  trong  quá  trình  thi  công  theo  đúng  quy định. Tạm  dừng  thi  công  khi  nhà  thầu  thi  công  có  dấu  hiệu  vi phạm  về  ATGT, ATLĐ  và  VSMT;  yêu  cầu  nhà  thầu  thực  hiện  các  biện  pháp  khắc  phục.  Chỉ  cho  phép tiếp tục thi công khi đảm bảo đầy đủ các điều kiện theo quy định.

3. Đối với nhà thầu thi công

Lập biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, kế hoạch tổng hợp về an toàn, vệ sinh  môi  trường  theo  quy  định,  trình  tư  vấn giám  sát,  Chủ  đầu  tư  chấp  thuận  trước khi triển khai thi công. Phải bố trí cán bộ có chuyên môn, nghiệp vụ để thực hiện công tác quản lý an toàn lao động.  Tổ  chức  tập  huấn,  phổ  biến,  hướng  dẫn  cho  cán  bộ,  công  nhân  và  các đối tượng có  liên  quan  trên  công  trường  về  các  biện  pháp  đảm  bảo  ATGT,  ATLĐ  và VSMT. Các vị trí công trường có nguy cơ gây mất an toàn đối với người, thiết bị thi công và nhân dân khu vực dự án phải được bố trí rào chắn, bảo vệ, cảnh báo và các biện pháp đảm bảo an toàn trong suốt quá trình thi công.

4. Yêu  cầu  các  Chủ  đầu  tư/Ban  Quản  lý  dự  án  và  các  đơn  vị  liên  quan  trong quá  trình  triển  khai  thực  hiện,  tuân  thủ  nghiêm  ngặt  các  quy  định  của  pháp  luật  có liên quan  đến  công  tác  đảm  bảo  ATGT,  ATLĐ  và  VSMT  trong  thi  công  xây  dựng công trình. Đồng thời tổ chức ngay việc quán triệt thực hiện Chỉ thị này. 

Bộ  trưởng  Bộ  GTVT  yêu  cầu  Thủ  trưởng  các  cơ  quan,  đơn  vị  thuộc Bộ, các Chủ đầu tư/Ban Quản lý dự án và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị này./.

Châu Nga sưu tầm ( Nguồn Cổng TTĐT Bộ Giao thông vận tải)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

BAN AN TOÀN GIAO THÔNG TỈNH PHÚ YÊN 
Địa chỉ: Số 72 Lê Duẩn, Phường 7, TP. Tuy Hòa, Phú Yên
 Điện thoại: 02573.841264

 Email: banatgt@phuyen.gov.vn
 Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Phương Đông, Phó Trưởng ban Thường trực Ban ATGT tỉnh Phú Yên
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây